Het bewustzijnsjaar

Generation Intuition biedt spirituele en energetische educatie voor jonge mensen. Veel van wat wij aanbieden richt zich op het inzetten van heel verfijnde intuïtieve skills in de dagelijkse realiteit van werk, relaties en leven. We merken dat de generatie jonge mensen van nu spiritualiteit niet meer als hobby wil ervaren, maar als geïntegreerd bewustzijn en een manier van leven die afgestemd is op zowel innerlijke als collectieve wijsheid.

Het bewustzijnsjaar is ontworpen om te kunnen volgen naast je werk of studie. Met een groep van maximaal twaalf deelnemers kom je ongeveer om de week samen met de trainers. In deze avonden werk je aan bepaalde thema’s met behulp van bijzondere oefeningen, groepswerk, meditatie, energetisch werk en theorie. Ondersteund door de trainers en je groepsgenoten, leer je ook om je eigen persoonlijke rituelen te ontwikkelen: de gewoontes die jou op dagelijkse basis helpen in je centrum te blijven.

Belangrijke onderdelen van het programma zijn: ziels-, energie- en lichaamsbewustzijn, persoonlijk proceswerk en transparante communicatie.

De groep

De groep is een belangrijk aspect van het bewustzijnsjaar. We werken met een vaste groep van minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers. De leeftijd van de deelnemers zal zo tussen de 18 en 35 jaar liggen.

Je gaat op een diep niveau kijken naar en contact maken met jezelf en anderen en leert deze skills mee te nemen in je dagelijkse leven.

Tussen de trainingsavonden door oefen je met een klein groepje in transparante contact. Echt leren delen en luisteren. Het is een terugkerend moment waarbij je even in-checked met jezelf en met de anderen: Waar verlang ik nu naar? Welke emoties voel ik? Waar gaan mijn gedachtes over? En hoe staat het eigenlijk met mijn lichaam?

Thema’s

We hebben in de afgelopen jaren diepgaand gewerkt met het chakrasysteem: een theoretisch model over de anatomie van je energetisch lichaam. We hebben gemerkt dat de belangrijkste levensthema’s aangeraakt worden door dit model en dat wanneer je lijf en leven stromen op deze thema’s er een balans ontstaat.

We hebben ons programma dan ook opgebouwd aan de hand van deze levensthema’s.  Voor deelnemers die zich herkennen in woorden als: dromerig, intuïtief, visionair, fantasierijk en beeldend zal het programma hen helpen meer grenzen te vormen in hun leven zodat zij meer ‘ik’ gevoel ontwikkelen en makkelijker kunnen manifesteren. Andersom zal het programma voor mensen die zich meer herkennen in woorden als: gegrond, nuchter, rationeel, doener en praktisch, een plek kunnen zijn waar ze meer in contact komen met hun gevoel, innerlijke stem, zingeving, visies en intuïtie.

Hieronder kun je meer lezen over de inhoud van het programma.

De bijeenkomsten

Elke bijeenkomst zal er anders uit zien. We hebben steeds een ander thema dat de focus van de avond zal bepalen. Wel zijn er onderdelen die steeds terug zullen komen, zoals meditatie, een check-in ronde, een stukje uitleg of theorie over het thema en ervaringsoefeningen.

Image module
Image module
Image module

Co-creatie

Onze rol bij de bijeenkomsten is dat we het leerproces van de groep faciliteren, dit betekent dat we de kaders scheppen voor jullie om bepaalde thema’s in jezelf en met elkaar te ontdekken. Wij delen onze eigen ervaringen en theorieën die ons geholpen hebben bij deze ontdekkingstocht.

Wij zullen ons tijdens de bijeenkomsten afstemmen op jullie hogere bewustzijn en de avond daar zoveel mogelijk naar vormen. We werken co-creatief , dat betekent onder andere dat iedereen in de groep verantwoordelijk is voor zichzelf en dat je jouw eigen verlangens en wijsheid in kan brengen tijdens de bijeenkomsten.

Verbinding met je dagelijks leven

De continuïteit die het Bewustzijnsjaar biedt gedurende 9 maanden kan precies die stimulans zijn om patronen te doorbreken en nieuwe manieren van leven te gaan creëren.

Wij vinden het belangrijk dat je de inzichten en ervaringen die je opdoet bij Generation Intuition ook kan integreren in je dagelijkse leven.  Soms geven we concrete oefeningen die je tussen de bijeenkomsten door kan doen om jezelf hierbij te ondersteunen.

INHOUD

Het jaarprogramma van Generation Intuition is zorgvuldig opgebouwd aan de hand van verschillende ontwikkelingsthema’s:

 • gronding en manifestatie
 • gevoel, grenzen en onderscheidingsvermogen
 • autonomie en daadkracht
 • passie en zelfliefde
 • creativiteit
 • visie en intuïtie
 • inspiratie en zielsbewustzijn
 • verleden, heden, toekomst

Het jaar start met een introductieweekend en gedurende het jaar ga je nog drie keer een lang weekend op retraite op een locatie in Nederland.

WERKWIJZE

 • Ervarings- en Integratieoefeningen in kleine groepjes
 • Theorie
 • Proceswerk in de groep
 • Persoonlijke coaching
 • Meditatie, visualisatie
 • Klank en stilte
 • Lichaams- en energiebewustzijn
 • Creatieve Expressie
 • Contact oefeningen
 • Opdrachten voor thuis in je groepje
 • Individuele verdiepingsopdrachten
 • (Vrijwillige) Leesstof

DE DOELEN

 • Bewustzijn vergroten (Innerlijk Leren)
 • Meer (liefdes)bedding voor jezelf creëren ( Draagkracht creëren)
 • Nieuw bewustzijn toepassen in je dagelijks leven (Manifesteren)

CONTACTMOMENTEN

 • 16 bijeenkomsten in de groep
 • 4 x een verdiepende retraite (lang weekend)
 • 2 x per maand contact in je groepje (naar eigen wens online of offline)
 • Persoonlijke coachingsessies